زعفران

زعفران

نحوه ی مصرف: زعفران را ابتدا کاملا ساییده و آن را به میزان مورد نظر یک ساعت قبل از مصرف در آب داغ محلول کنید.
فروخته شده:0
باقی مانده:20