زعفران

Showing the single result

زعفران

نحوه ی مصرف: زعفران را ابتدا کاملا ساییده و آن را به میزان مورد نظر یک ساعت قبل از مصرف در آب داغ محلول کنید.
Ordered:0
Items available:20