برنج

Showing 1–8 of 13 results

برنج طارم سرگل 20 کیلوگرم

برنج ایرانی با کیفیت
  • وزن هر کیسه: 20 کیوگرم
  • نوع: برنج ایرانی طارم سرگل به سفارش وطن

برنج مروارید دودی گیلان 5 کیوگرم

456,000 تومان
برنج ایرانی با کیفیت
  • وزن هر کیسه: 5 کیوگرم
  • نوع: برنج دودی مروارید

برنج مروارید فوق ممتاز گیلان 5 کیلوگرم

برنج ایرانی با کیفیت
  • وزن هر کیسه: 5 کیوگرم
  • نوع: برنج مروارید فوق ممتاز گیلان

برنج جواهري ممتاز وطن 11 كيلوگرم

991,100 تومان
برنج ایرانی با کیفیت
  • وزن هر کیسه: 11 کیوگرم
  • نوع: برنج ایرانی جواهری ممتاز وطن